Over ZieZo Jeugd & Gezin

Ziezo is in 2008 opgericht door Maurice Stultiens en gestart als praktijk voor autismebegeleiding. Zien is de voornaamste bron van waarneming voor mensen met autisme. Vandaar dat Ziezo betekent, kijk, op deze manier! Inmiddels zijn we uitgebreid tot eenveelzijdige praktijk. De teamleden stellen zich graag voor:

Lees meer

Klachten procedure

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van de volgende klachtenregeling. 

Lees meer

Privacyverklaring ZieZo

Binnen ZieZo nemen wij uw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Niet alleen omdat wij voldoen aan de (Europese) privacyregelgeving maar ook vanuit zorg(rechtelijk) perspectief. U kunt erop vertrouwen dat wij uw privacy respecteren en op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen.

Lees meer