ZieZo Jeugd & Gezin is een HKZ gecertificeerde organisatie voor jeugd en gezinshulp.

Dit doen we met respect voor eigenheid, op een manier zodat de jongere of persoon weer meer verantwoordelijkheid zelf kan nemen. Bij vastgelopen of lastige situaties, werken we vanuit veerkracht.   

Onder andere hebben we veel ervaring waar het gaat om moeilijk verstaanbaar gedrag (waarbij woorden als autisme, AD(H)D, NLD, trauma, complexe scheidingen, vluchtelingenkinderen vaak gebruikt worden).

Wmo begeleiding

Daarnaast bieden we  voor volwassenen Wmo begeleiding binnen de Westelijke Mijnstreek en Maastricht en Heuvelland. Voor volwassenen in het AZC bieden wij ondersteuning binnen de Asiel Zoekers Centra. Laatstgenoemde activiteiten vallen buiten de range van de HKZ certificatie. 

Wil je meer informatie, een afspraak maken of je aanmelden, neem gerust contact met ons op. 

ZieZo biedt geen uitgebreide diagnostiek, we gaan ervan uit dat je goed bent zoals je bent. Van daaruit is heel veel mogelijk. Zo nodig verwijzen we je door naar een van onze ketenpartners.

Vacature alert: https://www.zorgnetlimburg.nl/ambulant-individuele-begeleider

ZieZo

Home