Tarieven

Afhankelijk van uw vraag zijn verschillende tarieven van toepassing. Hieronder vindt u een overzicht:

1. Voor behandeling van een jeugdige wonend binnen 1 van de 18 Zuid Limburgse gemeenten worden deze volledig vergoed (met doorverwijzing huisarts of vanuit het wijkteam van het CJG).

2. Behandeling wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed (geen doorverwijzing nodig). Het tarief voor behandeling vanuit de aanvullende verzekering bedraagt 65 euro exclusief BTW. 

3. Casemanagement in het kader van 1 gezin, plan 1 regisseur wordt vergoed nadat de aanvraag is goedgekeurd bij u locale CJG, Wmo loket. 

4. Individuele jeugdhulp wordt vergoed via een Persoonsgeonden budget, vanaf 1 juli 2015 vanuit Zorg in natura.

5. De 8 weekse basistraining MBCT voor jongeren en volwassenen kost individueel 500 euro en 300 euro in groepsverband. (vergoeding door de aanvullende verzekering is mogelijk.

6. Voor particulieren zonder PGB of vergoeding uit aanvullende verzekering (zonder zorgindicatie) gelden gereduceerde tarieven. Hiervoor worden aparte afspraken gemaakt.