Tarieven

ZieZo Jeugd & Gezin heeft een overeenkomst voor jeugdhulp Zorg in Natura, daarom is de jeugdhulp voor inwoners kosteloos:

  1. Begeleiding, casemanagement en behandeling voor jeugdigen tot 18 jaar in de Zuid Limburgse gemeenten: Sittard-Geleen, Stein, Beek, Beekdaelen, Meerssen, Brunssum, Valkenburg, Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen, Wittem, Voerendael, Kerkrade, Vaals, Landgraaf en Heerlen. 
  2. Wmo begeleiding Zorg in Natura voor de gemeenten in de Westeljke Mijnstreek (Sittard-Geleen, Beek, Stein) en Maastricht en Heuvelland (Meerssen, Maastricht, Eijsden, Gulpen Wittem, Valkenburg en Vaals).
  3. Wmo begeleiding Zorg In Natura voor volwassenen op het COA via doorverwijzing RMA. 
  4. Wmo begeleiding gemeente Heerlen op basis van het Persoons Gebonden Budget (PGB).