Tijd voor kwaliteit

Vanuit onderzoek weten we dat meer dan 60% van de mensen niet bewust zijn van de eigen kwaliteiten. Binnen de jeugdhulp en de wmo vindt aanmelding plaats vanuit de beperkingen. Het in kaart brengen van kwaliteiten is belangrijk om mee te kunnen doen, en zelfredzaamheid te vergroten. Hoe vrienden, familie en gezin denken werkt daarbij versterkend. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

Resultaten

  • De helft van de cliënten van ZieZo Jeugd & Gezin heeft een begeleidingsgesprek gehad waarbij de kwaliteiten onderwerp zijn. 
  • De omgeving van de cliënt wordt actief betrokken bij dit proces. 
  • Het werken vanuit kwaliteiten is binnen het digitale cliëntvolgsysteem geborgd. 
  • Het team van ZieZo Jeugd & Gezin is competent in het toepassen van de kwaliteit instrumenten.

De volgende stap is het verbinden van de kwaliteiten aan de gestelde doelen van de cliënt.

Samen op weg naar kwaliteiten in actie.