ACTief opvoeden

ACTief opvoeden, doen wat werkt voor jou en je kind.
Voor wie?
Deelname aan de cursus kan zinvol zijn wanneer je problemen ervaart in het stimuleren van de ontwikkeling van je kind die samenhangen met het feit dat je:
• Iets hebt dat je in de weg zitten om handig te reageren
• Moeite hebt met reflecteren op en bijsturen van je reacties
• Vast zit in niet meer werkzame of opvoedstijlen (bijvoorbeeld over- beschermend, toegeeflijk, te kritisch-afwerend of over-controlerend)
• Problemen hebt in het contact met je kind (bijvoorbeeld elkaar vaak niet begrijpen, veel conflicten hebben)
• Je veel onzekerheid ervaart
• Moeite hebt met het vasthouden aan je eigen opvoed ideeën

Wat biedt ACTief opvoeden
· Je leert te doen wat werkt voor jou .
· Je leert minder uit gewoonte te reageren en meer doelbewust kan kiezen.
· Je leert flexibel te reageren in lastige opvoedsituaties.

In het vakblad Directieve Therapie jaargang 37 nummer 2 2017 een recensie van het boek Actief Opvoeden geschreven door Janet Bosma. Klik hier om de recensie te lezen.