ACTief opvoeden

ACTief Opvoeden, doen wat werkt voor jou en jouw kind.

Deze cursus kan zinvol zijn wanneer je problemen ervaart in het stimuleren van de ontwikkeling van jouw kind, welke samenhangen met het feit dat je:

  • • Iets in de weg zit om handig te reageren.
  • • Moeite hebt met het reflecteren op en bijsturen van jouw reacties.
  • • Vast zit in niet meer werkzame opvoedstijlen. Denk hierbij aan overbeschermend, overcontrolerend, te kritisch of te toegeeflijk.
  • • Problemen hebt in het contact met jouw kind. Bijvoorbeeld elkaar vaak niet begrijpen of veel onderlinge conflicten.
  • • Veel onzekerheid ervaart.
  • • Moeite hebt met het vasthouden aan en/of loslaten van jouw eigen opvoedideeën.

Wat biedt ACTief Opvoeden?

  • • Je leert om te doen wat werkt voor jou en jouw kind.
  • • Je leert om minder vanuit een gewoonte te reageren en meer doelbewust te kiezen.
  • • Je leert flexibel te reageren in lastige opvoedsituaties.

In het vakblad Directieve Therapie jaargang 37 nummer 2 2017 een recensie van het boek Actief Opvoeden geschreven door Janet Bosma. Klik hier om de recensie te lezen.