Triple P

Maurice is geaccrediteerd Triple P trainer niveau 4, Stepping Stones. Het Triple P programma richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar.Concrete doelstellingen zijn: Ouders leren hoe zij een positief contact met hun kind kunnen bevorderen, door genegenheid te tonen en aandacht te geven. - Ouders leren gewenst gedrag bij hun kind te bevorderen, bijvoorbeeld door het geven van complimentjes en positieve aandacht.  

Ouders leren hoe ze nieuw gedrag kunnen aanleren, bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te geven en spontane leermomenten te gebruiken. - Ouders leren omgaan met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld door het hanteren van duidelijke basisregels, gedrag gepast negeren, logische consequenties aan gedrag verbinden en een time out geven.