Triple P

Het Triple P programma, niveau 4 stepping stones richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen van kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar. Er wordt ingestoken op de versterking van de pedagogische vaardigheden van de ouders. Concrete doelstellingen hierbij zijn:

  • • Ouders leren, door het tonen van genegenheid en het geven van aandacht, om positief contact met hun kind te bevorderen.
  • • Ouders leren, bijvoorbeeld door het geven van complimenten, gewenst gedrag bij hun kind te bevorderen.
  • • Ouders leren hoe ze nieuw gedrag bij hun kind kunnen aanleren. Bijvoorbeeld door zelf het goede voorbeeld te geven en spontane leermomenten te gebruiken.
  • • Ouders leren omgaan met ongewenst gedrag. Het hanteren van duidelijke basisregels, gedrag gepast negeren, logische consequenties aan gedrag verbinden en het geven van een time-out zijn voorbeelden hiervan.