Back on Track

Een keertje iets missen op school is geen ramp en een ziekmelding natuurlijk ook niet. Merkt school dat je gedurende een periode langere periode meer uren zonder een geldige reden afwezig bent, gaan er alarmbellen rinkelen. Back On Track helpt jou bij de problemen waar je tegen aan loopt waardoor het naar school gaan moeilijk is. 

Back On Track is een intensieve begeleidingsvorm die inzet om ernstig schoolverzuim te voorkomen, de oorzaken in kaart te brengt, om deze vervolgens aan te pakken. Op tijd in actie komen verkleint de kans dat het echt mis gaat en de gevolgen ernstig zijn. Op relatief korte termijn wordt ge├»nvesteerd in jou, je gezin en leefomgeving, om zo (negatieve) patronen te doorbreken en ervoor te zorgen dat de jij weer naar school kan gaan.