Werkgeheugen / aandachtstraining


Tegenwoordig zijn kinderen / jongeren snel afgeleid en hebben ze moeite om zich te concentreren. We zien dit onder andere bij jongeren met autisme ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie 
De training is gericht op het verbeteren van het werkgeheugen, de aandacht en de concentratie bij kinderen, jongeren en volwassenen.  De training is effectief bewezen (zie databank effectieve interventies Nederland Jeugd Instituut) en uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het werkgeheugen gemiddeld met 23% verbeterd.  De training kan thuis worden gedaan met begeleiding op afstand.Hoe werkt de Cogmed Werkgeheugen Training?

• Cogmed vindt thuis of op school op de computer plaats. Dit gebeurt onder begeleiding van een volwassene, dit kan een ouder zijn maar ook bijv. een remedial teacher op school.
• De training duurt 5 weken tot 13 weken, in totaal zijn er 25 trainingsblokken. Jonge kinderen tot 7 jaar trainen korter. Elke dag worden de oefeningen wat moeilijker naarmate de vaardigheden zich ontwikkelen. De training zal bijdragen aan een betere werkhouding en schoolprestaties.
• Ziezo zorgt voor deskundige begeleiding. Er is wekelijks telefonisch of skype contact met de  coach die de training volgt via internet. 

Voor wie is de Cogmed Training geschikt?
De Cogmed Werkgeheugen Training is een trainingsprogramma met als doel het concentratievermogen te verbeteren, controle te krijgen over impulsief gedrag en probleemoplossend vermogen sterk te verbeteren. Door het volgen van dit programma traint uw kind het werkgeheugen. Er zijn drie programma’s voor verschillende leeftijden:
• Jonge kinderen van 3 tot 7 jaar
• Jeugd van 7 tot 17 jaar
• 18 jaar en ouder

Wat is het werkgeheugen?

Het werkgeheugen zorgt ervoor dat je informatie voor korte tijd in je hersenen opslaat, je kunt concentreren op een handeling en onthoudt wat je na die handeling moet doen. Het werkt bij het onthouden van instructies, oplossen van problemen, controle houden over impulsen en het vasthouden van concentratie. Het werkgeheugen wordt bijv. non-stop gebruikt bij rekensommen, begrijpend lezen en zelfstandig werken. Problemen in het werkgeheugen komen veel voor bij kinderen met ADHD, dyslexie of leerproblemen. 

Cogmed is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 3 jaar en ouder die:
• Concentratieproblemen ervaren
• Snel afgeleid zijn
• Moeite hebben met het starten en/of afmaken van dingen
• Instructies niet onthouden en/of opvolgen
• Vaak niet opletten
• Veel zitten te dromen
• Steeds om hulp vragen
• Opdrachten vergeten
• Druk en onrustig zijn
• Moeite hebben met gestructureerd werken
• Slecht kunnen plannen, vooruit denken en geen goed tijdsbesef hebben
• Moeite hebben met het onderdrukken van impulsen
• Moeite hebben met luisteren naar anderen en het op een gepaste wijze reageren
• Leerproblemen hebben, zoals moeite met begrijpend lezen/rekenen
• De diagnose ADHD of ADD (met of zonder medicatie) hebben