Cogmed werkgeheugen training

Tegenwoordig zijn kinderen / jongeren snel afgeleid en hebben ze moeite om zich te concentreren. We zien dit onder andere bij jongeren met autisme ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Om het werkgeheugen, en daarmee de aandacht en concentratie te verbeteren bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van de Cogmed Werkgeheugentraining. De training is effectief bewezen (zie databank effectieve interventies Nederlands Jeugdinstituut) en uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het werkgeheugen gemiddeld met 23% verbeterd na het doorlopen van de training. 

Wat is het werkgeheugen?

Het werkgeheugen zorgt ervoor dat je informatie voor korte tijd in je hersenen opslaat, je kunt concentreren op een handeling en onthoudt wat je na die handeling moet doen. Het werkt bij het onthouden van instructies, oplossen van problemen, controle houden over impulsen en het vasthouden van concentratie. Het werkgeheugen wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het maken van rekensommen, begrijpend lezen en zelfstandig werken. 

Wat is de Cogmed Werkgeheugentraining?

De Cogmed Werkgeheugentraining is een trainingsprogramma waarbij het werkgeheugen getraind wordt. Het doel hierbij is onder andere het verbeteren van het concentratievermogen, leren gestructureerd te werk gaan, belangrijke informatie beter onthouden, controle krijgen over impulsief gedrag en het probleemoplossend vermogen sterk te verbeteren.

Hoe werkt de Cogmed Werkgeheugentraining?

 • • Binnen de training zijn drie programma’s ontwikkeld welke zich richten op verschillende leeftijden: jonge kinderen van 3 tot 7 jaar, jeugdigen van 7 tot 17 jaar en volwassenen van 18 jaar en ouder.
 • • Cogmed vindt thuis of op school op de computer plaats. Dit gebeurt onder begeleiding van een volwassene, dit kan een ouder zijn maar ook bijv. een remedial teacher op school.
 • • De trainingsduur varieert van 5 tot 13 weken, waarbij geldt ‘hoe minder intensief de training, hoe langer de trainingsperiode’.
 • • Gedurende de training zorgt ZieZo voor deskundige begeleiding. Er is wekelijks telefonisch- of skype contact met de Cogmed-coach die de training volgt via internet.

Voor wie is de Cogmed Werkgeheugentraining geschikt?

Cogmed is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 3 jaar en ouder die:

 • • Concentratieproblemen ervaren
 • • Snel afgeleid zijn
 • • Moeite hebben met het starten en/of afmaken van taken
 • • Instructies niet onthouden en/of opvolgen
 • • Vaak niet opletten
 • • Veel zitten te dromen
 • • Steeds om hulp vragen
 • • Opdrachten vergeten
 • • Druk en onrustig zijn
 • • Moeite hebben met gestructureerd werken
 • • Slecht kunnen plannen, vooruit denken en geen goed tijdsbesef hebben
 • • Moeite hebben met het onderdrukken van impulsen
 • • Moeite hebben met luisteren naar anderen en het op een gepaste wijze reageren
 • • Leerproblemen hebben, zoals moeite met begrijpend lezen/rekenen
 • • De diagnose ADHD of ADD (met of zonder medicatie) hebben.

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie het idee dat de Cogmed Werkgeheugentraining iets voor jou is of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!