Mindfulness voor jongeren

Jongeren beleven bergen nieuwe ervaringen en uitdagingen. Veranderingen in een wereld die steeds veeleisender wordt, waarbij het zoeken naar zichzelf en keuzes maken niet gemakkelijker wordt.  Soms kan dit leiden tot piekeren, spanning, faalangst, verdriet en boosheid. Mindfulness geeft inzicht, rust en kracht in het midden van dit alles. Optimisme, zelfvertrouwen en emotionele veerkracht nemen toe. Jongeren / studenten hebben minder stress. De training leert hen op een gezonde manier omgaan met de soms moeilijke werkelijkheid. Wat leer je tijdens de training?

  • Focussen en vasthouden van aandacht. Hierdoor leer je je beter te concentreren op je studie
  • Werken aan meer innerlijke kracht en zelfvertrouwen
  • Beter omgaan met (examen)stress
  • Beter omgaan met gedachten, angst en piekeren
  • Beter omgaan met emoties zoals irritatie, angst, verdriet en frustratie
  • Je staande kunnen houden in sociale relaties op basis van wederzijds respect
  • Inzicht in stress en de gevolgen daarvan voor mind en body. Concreet: wat kan je eraan doen?