Beeldende therapie

Een geringe woordenschat kan jonge mensen angstig en onzeker maken tijdens een gesprek. Hiernaast hebben de kinderen waarschijnlijk dingen mee gemaakt die zelfs in hun eigen taal moeilijk in woorden uit te drukken zijn. Het werken met materialen, beelden en symbolen biedt een mogelijkheid om te communiceren en het niet verwoordbare uit te drukken.

Jonge mensen hebben vaak geen kaders om hun ervaringen in te plaatsen. Beeldend werk geeft letterlijk kaders waarbinnen gebeurtenissen en ervaringen een plaats kunnen krijgen. 

Daarbij kan het veilig zijn dat traumatische ervaringen niet benoemd hoeven worden. De innerlijke spanningen passend bij de traumatische ervaringen kunnen in beeldende therapie wel een uitweg hebben. 

Er worden materialen (o.a. klei, hout of acrylverf) aan jeugdigen met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. Door middel van de inzet van deze materialen worden problemen van de persoon zichtbaar, daarmee helder en bespreekbaar.  Problemen worden zo beter verwerkt of er wordt anders met de situatie omgegaan.