OPDC St. Michael

Een bovenschoolse voorziening voor kinderen met leerachterstanden, sociaal-emotionele problematiek en/of gedragsproblematiek. Klik  op de link voor meer informatie.