De Paerdsbloom

Zorgboerderij de Paerdsbloom is een zelfstandige onderneming, die tot doel heeft een verantwoorde groepsbegeleiding en dagbesteding te bieden aan mensen met een beperking en hulpvraag.
De zorg wordt gegeven door gekwalificeerde mensen. Door de mantelzorg te ontlasten, maar ook te ondersteunen willen we bereiken dat onze deelnemers langer thuis kunnen blijven wonen.Bij de Paerdsbloom maken pony’s en paarden, honden en andere boerderijdieren deel uit van het activiteitenprogramma en het leerproces.Onze zorgboerderij biedt veel stimulerende factoren, die een positieve werking hebben op de ontwikkeling van kinderen en mensen met een hulpvraag.
Wij gaan uit van datgene wat een deelnemer kan, en door dat te stimuleren te bereiken dat het kind of de deelnemer een sociale ontwikkeling doormaakt en zijn zelfvertrouwen wordt vergroot. Wij gaan ervan uit dat elk individu in staat is om nieuwe vaardigheden te leren. Het maakt hierbij niet uit hoe snel iemand leert. Belangrijk is dat hij of zij gemotiveerd is om te leren. Het leerproces is daarom even belangrijk als een mogelijk resultaat (volgens “ het competentiemodel”). Klik hier voor meer informatie.